Trendrapport Laravel 2018

Door Mike Schoneveld - 2 August 2018

Laravel speelt een belangrijke rol in onze maatwerk software. Daarom onderzoeken we voortdurend wat de trends en ontwikkelingen zijn. We willen immers niet zomaar een Laravel app bouwen. In dit rapport bespreken we de ‘koers’ van Laravel ten opzichte van andere populaire of vergelijkbare frameworks. Zo blijven we scherp op concurrenten of fundamenten die juist in belangstelling afnemen.

Aanpak

In dit rapport vergelijken we Laravel in Nederland en Wereldwijd met 4 andere frameworks voor de ontwikkeling van webapplicaties. De raamwerken CodeIgniter en het Zend framework vormen samen met Laravel de PHP familie. Daarnaast nemen we de populaire frameworks Ruby on Rails en Django op in onze analyse. We gebruiken Google Trends om te bepalen hoeveel belangstelling een framework over de afgelopen 5 jaar genereerd. Voor deze analyse beperken we ons tot de 55 landen met een zoekvolume dat groot genoeg is om voldoende betrouwbare data op te leveren.

De populariteit van Laravel in Nederland

Laravel heeft over de afgelopen 5 jaar snel terrein gewonnen in Nederland. Eigenlijk is het sinds april 2015 by far de grootste op basis van de interesse die Google meet. De groei van Laravel lijkt de grote frameworks niet direct te schaden. Waarschijnlijk omdat in algemene zin de interesse in de fundamenten voor webapplicaties toeneemt. Het is echter duidelijk te zien dat vooral de PHP broertjes inleveren ten behoeve van Laravel. Django het MVC framework op Python en Ruby on Rails blijven ongeveer gelijk in populariteit volgens de onderstaande grafiek.

Gegevens per 1 augustus 2018

Frameworks in de provincie

In werkelijk iedere provincie in Nederland is Laravel nu het meest populaire framework uit onze vergelijking. De volgorde op nationale schaal laat een tweede plek zien voor Django, gevolgd door Ruby on Rails, daarna CodeIgniter en het Zend framework bezet de laatste plaats.

Opvallend is hoe Ruby on Rails met name in de Randstad populair is. Hoewel we hier geen concrete onderbouwing voor hebben veronderstellen we dat dit te maken heeft met de populariteit in het buitenland. Met name in de VS, Canada, Brazilië en Australië is Ruby on Rails het grootste framework. De Randstad huisvest meer bedrijven die als dienstverlener, of dochterkantoor werken voor organisaties in die landen. Waarschijnlijk is de keuze voor Ruby on Rails daarom met name een vraagvolgende overweging.

Gegevens per 1 augustus 2018

De wereldwijde populariteit van Laravel

De wereldwijde doorbraak van Laravel kwam ruim anderhalf jaar later dan in Nederland. Vanaf januari 2017 is Laravel ook internationaal veruit het populairste framework. Bovendien is te zien dat Django en Ruby on Rails ook een ontwikkeling hebben doorgemaakt, terwijl de loyaliteit in Nederland gelijk bleef. Waar Django een klein beetje in populariteit is gegroeid heeft Ruby on Rails juist in belangstelling verloren. De onderstaande grafiek laat verder zien dat wereldwijd de belangstelling voor CodeIgniter en het Zend framework afnemen, net zoals in Nederland.

Gegevens per 1 augustus 2018

Framework loyaliteit

Een blik op de wereldkaart leert dat er een duidelijke relatie is tussen de geografische of culturele kenmerken van een land en het framework van hun voorkeur. Laravel is in dat kader een beetje een vreemde eend in de bijt. Hier zijn de meest loyale landen Iran, Litouwen, Nepal, Egypte en Bangladesh. Landen die ogenschijnlijk niet meer van elkaar konden verschillen.

Des te opvallender dat de landen die loyaal zijn aan andere frameworks wel sterke gelijkenis vertonen. Ruby on Rails is in dat kader het beste voorbeeld dat in volgorde van loyaliteit bestaat uit Japan, de Verenigde Staten, Ierland, Canada en Australië. Sterk sociaal economisch ontwikkelde landen die bovendien grotendeels de Engelse taal spreken. Django is vooral populair in China, Zuid-Korea en Rusland. Gebruik de onderstaande grafiek om de populariteit van de frameworks in andere landen te ontdekken.

Gegevens per 1 augustus 2018

Vive la France

De verse winnaar van de wereldbeker voetbal houdt er, ten opzichte van de rest van de wereld, een opvallende voorkeur op na. Wanneer we het minst populaire framework (Zend) inruilen voor Symfony zien we dat de Fransen ongekend dol zijn op het framework dat onder meer als basis diende voor Laravel. Frankrijk is wereldwijd het enige land (met een betrouwbaar zoekvolume) waar Symfony het grootst is. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de oorsprong van het framework bij SensioLabs, een Franse software ontwikkelaar. De hegemonie van Symfony is in Frankrijk bijna onbetwist in alle provincies. Alleen Corsica is eigenwijs. Hier is Django het grootst.

Franstalige landen met een kleiner zoekvolume lijken ook een voorkeur voor Symfony te hebben. Zet een vinkje bij de onderstaande kaart om deze te tonen.

Gegevens per 1 augustus 2018


Mike Schoneveld, Technisch Directeur
Mike Schoneveld
Technisch Directeur

Bij MSML staan we voor je klaar.

Kan jouw organisatie ook slimmer, sneller of efficiënter werken?