Privacyverklaring

Hoe gaan we om met uw gegevens

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u (als klant van MSML) verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van MSML (lees: MSML is verwerkingsverantwoordelijk). MSML is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze gegevens. Uw gegevens worden – behoudens wettelijke verplichtingen – niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten MSML. MSML verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en het verlenen van diensten. Dat baseren we op artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over andere producten en diensten van MSML, indien u daarvoor toestemming geeft (artikel 6, lid 1 sub a van de AVG). Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de desbetreffende verwerking. Bepaalde persoonsgegevens bewaren we langer om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens waar MSML verwerkingsverantwoordelijk voor is, en die dus buiten het bereik van een eventuele verwerkersovereenkomst vallen. 

Als bezoeker van de website worden cookies verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid

Beveiliging van gegevens

MSML maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. MSML is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze data. Meer informatie hierover vindt u in ons security statement.

Links naar websites

Op de site van MSML kunnen hyperlinks staan naar andere websites. MSML is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen

MSML behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten volgens de AVG

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft recht op:

  • Inzage in uw persoonsgegevens;

  • Wijziging (rectificatie) van uw persoonsgegevens;

  • Verwijdering van uw persoonsgegevens;

  • Gegevensoverdraagbaarheid;

  • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u toestemming hebt gegeven, dan heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op de privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van uw rechten in wil roepen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bij MSML staan we voor je klaar.

Kan jouw organisatie ook slimmer, sneller of efficiënter werken?