Samenwerken en leren

Door Suzan Antvelink - 29 January 2020

Je wil software of een app ontwikkelen, maar je hebt niet de mankracht of kennis in huis? Dan denk je misschien aan het volledig uitbesteden van je project. Er is echter een betere manier om jouw ambities te laten slagen. Zeker als je zelf programmeurs in dienst hebt. Recent werkten we op unieke wijze samen met VerzuimSignaal aan hun mobiele app.

VerzuimSignaal is een platform voor iedereen die te maken heeft met verzuim en verzuimpreventie. Meer dan 260.000 leidinggevenden en specialisten werken samen aan de inzetbaarheid van de ruim 2,4 miljoen werknemers in het systeem. Daarmee is VerzuimSignaal marktleider in Nederland.

Matthijs van VerzuimSignaal werd gedurende dit project onderdeel van een MSML ontwikkelteam. Ondertussen werkte een team van specialisten bij VerzuimSignaal aan een API om alle data te ontsluiten naar de nieuwe app. Reden genoeg om met 3 belangrijke sterkhouders uit ons project terug te kijken op deze bijzondere samenwerking. Zij stellen zich aan je voor.

Ik ben Matthijs Schonewille en werk nu 2,5 jaar bij VerzuimSignaal. Ik ben UX-designer en full stack developer met een focus op front-end. Ik werk aan de VerzuimSignaal applicaties en ben verantwoordelijk voor het ontwerp en de interactie. In dit project draaide ik mee in het ontwikkelteam van MSML.
Ik ben Robin Eibrink, Product Owner en 9 jaar werkzaam bij VerzuimSignaal. In de samenwerking was ik verantwoordelijk voor de werkvoorraad van twee scrum teams, één bij VerzuimSignaal en één bij MSML. Deze hield ik qua werkzaamheden op elkaar aangesloten.
Ik ben Sijbrand Kamsma, directeur van de afdeling Research & Development. Dat betekent vooral het waarborgen van de kwaliteit van onze software op korte en lange termijn, van strategie tot uitvoering. Ik werk nu 2,5 jaar bij VerzuimSignaal. In dit project was ik de opdrachtgever voor MSML.

Wat heeft deze samenwerking gebracht?

Matthijs: “Het grote voordeel van deze samenwerking, is dat we bij het hele ontwikkelproces betrokken zijn geweest. Het bouwen van een app was nieuw voor mij. Nu niet meer. Ik ken nu de structuur, de code en kan toekomstige aanpassingen zelf doen.”

Sijbrand: “Matthijs heeft veel kennis opgedaan bij MSML. Door de intensieve samenwerking hebben wij bovendien kunnen waarborgen dat conform onze verwachtingen gewerkt en gebouwd is. Zo kunnen wij de app soepel overnemen in termen van doorontwikkeling en beheer.”

Wat heb je van deze aanpak geleerd?

Robin: “Verantwoordelijk zijn voor de werkvoorraad van twee scrumteams en die op elkaar aansluiten, was nieuw en leerzaam voor mij. Ook een kijkje in de wereld van app-ontwikkeling vond ik erg leuk. Er komt van alles bij kijken. Van het regelen van development licenties voor Android en iOS, het testen in TestFlight en Play Console, tot de vermelding in de stores. Dat waren voor mij tot voor kort geen alledaagse bezigheden.”

Sijbrand: “Ik heb gezien dat je op deze wijze heel goed extra mensen kan inhuren. We waarborgden dat ons eigen ontwikkelteam de app makkelijk kan overnemen. Plus dat je op deze wijze eigen ontwikkelaars kan opleiden. Daar komt bij dat onze teamleden inzicht kregen in de werkwijze van een ontwikkelaar als MSML. Ook dit helpt je eigen team te versterken. Ten slotte vind ik het belangrijk dat onze ontwikkelaars zich door deze samenwerking eigenaar voelen van de software, ook al is deze grotendeels extern gebouwd.”

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Matthijs: “Niet heel veel. Ik denk alleen de timing. Ik heb heel prettig bij MSML gewerkt en kijk uit naar een volgend project in deze vorm.”

Robin: “Ik sluit me aan bij Matthijs. Bij een volgende samenwerking zou ik minder afhankelijkheid tussen de scrum teams willen. Nu startte ons interne API team nagenoeg op hetzelfde moment, waardoor we enig risico liepen dat MSML stil zou vallen.”

Sijbrand: “Voor dit project hebben we gekozen om onze front-end developer in het team van MSML te plaatsen. Bij een volgende samenwerking zou ik ook graag een back-end developer van MSML in ons eigen team plaatsen.”

Een blauwdruk voor de toekomst

We kijken bij MSML met trots en plezier terug op dit project. De resultaten door op deze manier samen te werken en te leren hebben onze verwachtingen overtroffen.

We bedanken René, Frank, Gerwin, Marius, Peter en Walter van VerzuimSignaal. Zij werkten onvermoeibaar aan de API, ondanks de extra werkdruk omdat VerzuimSignaal onderdeel werd van Visma. In het bijzonder bedanken we Matthijs, Robin en Sijbrand voor hun vertrouwen en bijdrage aan dit artikel.

Voor ons is dit project een blauwdruk voor opdrachtgevers die wél extra kennis en ondersteuning wensen, maar daarna de software weer zelf in handen nemen. Ook onze ontwikkelaars zijn enthousiast over het effect van ‘gast programmeurs’ in hun teams. Inmiddels hebben diverse opdrachtgevers belangstelling getoond voor deze manier van samenwerken. Binnenkort publiceren we meer details over deze case.

Suzan Antvelink, Design & Interaction
Suzan Antvelink
Design & Interaction

Bij MSML staan we voor je klaar.

Kan jouw organisatie ook slimmer, sneller of efficiënter werken?