Responsible Disclosure

Meld zwakke plekken in onze beveiliging

Bij MSML vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@msml.nl. Versleutel uw bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt;

 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;

 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;

 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;

 • En voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;

 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;

 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;

 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;

 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;

 • En als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Melding

Beschrijf de gevonden kwetsbaarheid zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk en voeg bewijs bij. U kunt er hierbij vanuit gaan dat de melding door technische beveiligingsexperts wordt gelezen. Vermeld minimaal het volgende;

 • Welke kwetsbaarheid is gevonden;

 • De volledige URL waar deze is gevonden;

 • De genomen stappen om de kwetsbaarheid te vinden;

 • Objecten (zoals filters en invoervelden) die een rol spelen;

 • Screen prints worden op prijs gesteld.

Let op, we accepteren alleen rapporten in het Nederlands of Engels. Als u anoniem melding doet komt u niet in aanmerking voor een beloning.

Na ontvangst van je melding zal een team van beveiligingsexperts deze beoordelen en zo snel mogelijk reageren. We vragen je vriendelijk om geduld te hebben en hen te tijd te gunnen grondig onderzoek te verrichten en de juiste acties uit te zetten. Zodra er meer bekend is, wordt er wederom contact met je opgenomen. We vragen je in geen geval de melding publiek te maken zonder overleg met onze experts.

Bij MSML staan we voor je klaar.

Kan jouw organisatie ook slimmer, sneller of efficiënter werken?