Word een data grootmeester

Door Jasper Jorna - 14 March 2019

Je hoort de termen overal om je heen. Big data, Artificial Intelligence en Machine Learning. Wat moet je daar als ondernemer eigenlijk mee? In dit artikel neem ik je mee langs de vijf belangrijkste vormen van data analyse. We beginnen klein en toegankelijk, daar kun je zelf morgen mee aan de slag. In de eerste, vaak kleinere analyses zitten meestal veel quick wins en de waarde van deze analyses wordt in de praktijk enorm onderschat. Krijg daarom grip op je data en benut het volledige potentieel. Grijp de controle en voel je weer helemaal zen.

Vijf soorten analyses

Beschrijvende analyses

Beschrijvende analyses vertellen je, wat gebeurt er in mijn bedrijf? Deze analyse geeft inzicht in de vraag of alles goed loopt, of niet. Het verkent of verklaart niet de oorzaak van die situatie. Deze analyse bestaat hoofdzakelijk uit het bestuderen van de data. Waarschijnlijk heb je vrijwel dagelijks met deze analyses te maken, als je bijvoorbeeld verkoopcijfers of bezoekersaantallen meet. In de praktijk wordt er vaak vanuit gegaan dat winst uit analyses pas komt na de investering van veel tijd en geld. Echter bieden juist de beschrijvende analyses in de vorm van simpele dashboards al enorme meerwaarde om bijvoorbeeld een trend tijdig te kunnen signaleren.

Diagnostische analyses

Diagnostische analyses helpen je te verklaren wat de oorzaak is van de stand van zaken in jouw bedrijf. Waarom gebeurt dit in mijn bedrijf? Bij deze analyses is het organiseren en structureren van de data al erg belangrijk. Als analist zal je meer onderzoek moeten doen om afwijkingen in de data te vinden en verklaren. Indien er patronen of verbanden zijn worden deze getoetst. In combinatie met de beschrijvende analyse helpt de diagnositische analyse je om inzichten te verkrijgen waarop direct actie ondernomen kan worden. Hoewel deze vorm van analyse wat tijdsintensiever is dan de beschrijvende analyse, is de pay-off vrijwel altijd enorm. Door oorzaken van pieken, of juist dalen te achterhalen is het mogelijk hier in de toekomst op in te spelen en betere resultaten te behalen.

Voorspellende analyses

Wat gaat er waarschijnlijk gebeuren in de toekomst, gebaseerd op historische trends en patronen? In deze variant maken we gebruik van statistiek en machine learning algoritmes. Daarmee ontstaan antwoorden op vragen over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Zaken die niet direct duidelijk worden door alleen naar de data te kijken.

Dit is de eerste analyse waarbij naast het bestuderen en structureren ook modellen worden gemaakt. Waar beschrijvende en diagnostische analyses nog zonder technische hulpmiddelen uitgevoerd konden worden, is dat bij voorspellende analyses vrijwel onmogelijk. Denk maar eens aan alle variabelen in medische modellen waarbij leeftijd, historische aandoeningen, cholesterol en je BMI bepalen wat jouw kans is op hart en vaatziekten.

Adviserende analyses

Adviserende analyses helpen je om antwoord te vinden op de vraag, hoe maak ik de beste beslissingen voor toekomstig beleid? Deze vorm adviseert over de mogelijke uitkomsten in verschillende scenario’s. Je gebruikt de inzichten uit de eerdere analyses hiervoor. Het berekenen van jouw ideale route op bijvoorbeeld Google Maps is hier een mooi voorbeeld van. Onder de motorkap worden talloze bronnen gebruikt om deze te voorspellen, waaronder de actuele verkeerssituatie.

Cognitieve analyses

Cognitieve analyses zijn combinaties van verschillende intelligente technieken zoals algoritmes, deep of machine-learning en artificial intelligence. Dergelijke analyses komen erg dicht in de buurt van hoe het menselijk brein werkt. Er is amper nog sprake van lineaire analyses. Het is grotendeels geïnspireerd op de functies van onze hersenen in de zin dat het informatie verwerkt, conclusies trekt en zelfs instincten en ervaringen afweegt. Het gaat dus verder dan de individuele woorden, maar over wat de schrijver of spreker bedoelt. Deze analyses zijn doorgaans zelflerend en worden met iedere iteratie steeds preciezer en betrouwbaarder. Voor cognitieve analyses zijn we in zeer grote mate afhankelijk van machines om de rekenkracht te bieden die alle variaties overziet.

MSML helpt je om alles uit jouw data te halen

In data ligt de sleutel om je bedrijf verder te laten groeien. Zelf meer grip krijgen op je data is eenvoudig, maar ook verslavend. Voor je het weet wil je meer. In dit artikel is te zien hoe de vijf analyses een toenemende intellectuele en technische complexiteit kennen. MSML helpt haar klanten te groeien en controle te krijgen over hun data door middel van de ontwikkeling van simpele dashboards tot het uitvoeren van diepgaande analyses. Blijf de concurrentie een stap voor en bespreek jouw uitdagingen vrijblijvend met onze adviseurs.

Jasper Jorna, Lead developer & DevOps
Jasper Jorna
Lead developer & DevOps

Bij MSML staan we voor je klaar.

Kan jouw organisatie ook slimmer, sneller of efficiënter werken?