Privacyverklaring

 

Vastleggen en verwerking van gegevens


De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van MSML te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten MSML. MSML gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van MSML, indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens


MSML maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links naar websites


Op de site van MSML kunnen hyperlinks staan naar andere websites. MSML is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen


MSML behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage


U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u contact met ons opnemen.